Analytisk dimensionering - av isolerade samlingskanaler vid fläktar i drift