-
Produktblad
-
Den bärande förmågan i en stålkonstruktion minskar kraftigt vid den temperaturhöjning som en brand ger. ISOVER FireProtect® 150 är ett enkelt och tillförlitligt system för att begränsa temperaturhöjning i stålet.