ISOVER levererar teknisk isolering till ett av de största forskningsinfrastrukturprojekten i Europa