Högeffektiv cisternisolering och snabbt montage med komprimerad glasull från ISOVER